Idealaus darbuotojo mantra

Paskelbta 2014-01-30

Iš Adam Lashinsky knygos “Apple paslaptys”. Žodžių autorystė priklauso Tim Cook.

Tikiu, kad šis pasaulis realus, ir jame galiu turėti tik tai, ką užsitarnauju. Todėl tikiu darbu, sunkiu darbu. Tikiu išsilavinimu, kuris suteikia man žinių, kad galėčiau išmintingai dirbti, ir kuris lavina mano protą ir rankas, kad galėčiau įgusti savo darbuose. Tikiu sąžiningumu ir ištikimybe tiesai, be kurių negalėčiau pelnyti savo bendraminčių pagarbos ir pasitikėjimo. Tikiu sveiku protu, sveiku kūnu ir kilnia dvasia, nebijančia nieko, ir sportu, padedančiu užsitikrinti šias savybes. Tikiu paklusimu įstatymui, kadangi jis gina visų teises. Tikiu žmoniškumu, iš kurio kyla solidarumas su mano aplinkos žmonėmis ir abipusis paslaugumas, tikiu žmogiškumu, kuris suteikia džiaugsmą visiems. Tikiu savo šalimi, nes čia yra laisvės šalis, nes čia mano namai. Savo šaliai galiu būti naudingiausias, elgdamasis teisingai, gailestingai ir nuolankiai paklusdamas savo Dievui. Kadangi [Auburno] Lietuvos vyrai ir moterys tiki šiais dalykais, aš tikiu [Auburnu ] Lietuva ir myliu [jį] ją.

Laužtiniuose skliaustuose palikti originalios frazės žodžiai.


comments powered by Disqus